Bedrijfsfeest fiscaal aftrekbaar

De kosten van een bedrijfsuitje of bedrijfsfeest zijn aftrekbaar voor de belasting. Het gehele bedrag dat per persoon wordt besteed aan het bedrijfsuitje is fiscaal aftrekbaar geworden, mits er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.

Tot het jaar 2007 was het wettelijk zo geregeld dat er als er aan bepaalde eisen werd voldaan tot 340 euro per werknemer per kalenderjaar aftrekbaar was. Als er sprake was van een jubileumjaar van het bedrijf dan mocht tot 455 euro per persoon voor het bedrijfsuitje worden afgetrokken. Per 1 januari 2007 is dit veranderd in het voordeel van de bedrijven. Nu is er geen maximum bedrag meer vastgesteld per persoon.

Wel moeten de ondernemers aan een aantalvoorwaarden voldoen. De mogelijkheid tot deelname aan het bedrijfsuitje moet aan minimaal 75 procent van de personeelsleden van het bedrijf worden geboden. Voor hele grote bedrijven kan die voorwaarde natuurlijk tot problemen kunnen leiden.

Daarom is het ook mogelijk deze voorwaarde toe te passen per afdeling binnen een bedrijf. Dit betekent dan dat er dan per afdeling de mogelijkheid moet worden geboden aan 75 procent van de medewerkers om mee te gaan met het bedrijfsuitje. De voorwaarden voorzien er ook in dat de partners van de personeelsleden deel kunnen nemen aan het bedrijfsuitje waarvan de kosten dus ook fiscaal aftrekbaar zijn.

Deze voorwaarden kunnen natuurlijk eenvoudig gerealiseerd worden en uiteindelijk gaat het erom dat de mogelijkheid wordt geboden en worden niet de deelnemers geteld die daadwerkelijk aan het bedrijfsuitje hebben deelgenomen.

Bron: deondernemer.nl